Arythmix 2013 - Migotanie przedsionków

Szanowni Państwo

Jak corocznie zapraszamy Państwa gorąco do udziału w Konferencji „ARYTHMIX Migotanie przedsionków”, tym razem
już siódmej. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 marca 2016 w hotelu InterContinental w Warszawie.

Na migotanie przedsionków choruje w Polsce ok. 600-700 tysięcy pacjentów. Chcemy ich uchronić przed udarem, chcemy też poprawić im komfort życia. W przypadku konkretnego pacjenta nie zawsze wiemy, jak to zrobić.

W trakcie konferencji chcemy Państwu przedstawić ważne problemy związane przede wszystkim z leczeniem tych chorych. Będzie mowa o efektach zwalczania czynników ryzyka migotania przedsionków i leczenia chorób współistniejących, m. in. o roli wysiłku fizycznego, odchudzania, ale także diety śródziemnomorskiej.

Dużo uwagi Państwa skupimy, jak zawsze, na trudnych zagadnieniach profilaktyki powikłań zakrzepowo-zatorowych. Będzie mowa o przeciwwskazaniach do leczenia przeciwkrzepliwego, leczeniu przeciwkrzepliwym pomostowym,
o wyborze pomiędzy antykoagulantami, także tymi nie będącymi antagonistami witaminy K (NOAC).

Jak zawsze przewidujemy prezentację trudnych przypadków i dyskusje nad nimi. Chcemy omówić różne sytuacje spotykane w codziennej praktyce, czyli migotanie przedsionków i antykoagulacja a choroba przewodu pokarmowego, choroba nowotworowa, zawał serca, planowa interwencja wieńcowa, pilna operacja i inne.
Przy tej okazji zapoznamy Państwa z najnowszą aktualizacją 2015 przewodnika po leczeniu z zastosowaniem NOAC.

Wobec rosnącej roli ablacji w leczeniu migotania przedsionków, także w Polsce, planujemy omówić szereg ważnych problemów dotyczących tej metody: u kogo, jak najskuteczniej i najbezpieczniej.

Mamy nadzieje, że uda się nam zaprosić do czynnego udziału w konferencji znamienitych wykładowców, posiadających bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Konferencja jest przeznaczona dla lekarzy praktyków, od lekarza rodzinnego poczynając po kardiologa-elektrofizjologa, którzy na co dzień borykają się z różnymi problemami swoich chorych z migotaniem przedsionków. Takich właśnie lekarzy zapraszamy, mając nadzieję, że uczestniczący w konferencji eksperci pomogą te problemy rozwiązać.

Zapraszamy, do zobaczenia.


Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z relacjami foto z zeszłorocznej edycji konferencji.

2kmm Sekcja Rytmu Serca PTK UMED Łódź Uniwersytet Medyczny Łódź Medtronic Boston Scientific boehringer-ingelheim Bayer Healthcare