Oct. 2, 2020

Sesja I. Co nowego w migotaniu przedsionków od poprzedniego Arythmixu?
Przewodniczą: Zbigniew Kalarus, Andrzej Lubiński

  11:05
  -
  11:20

  Epidemiologia i sposoby wykrywania migotania przedsionków

  Zbigniew Kalarus

  11:20
  -
  11:35

  Leki antyarytmiczne i upstream therapy

  Rafał Dąbrowski

  11:35
  -
  11:50

  Leczenie przeciwkrzepliwe

  Beata Średniawa

  11:50
  -
  12:05

  Ablacja

  Piotr Kułakowski

  12:05
  -
  12:20

  PRZERWA

Sesja II. Migotanie przedsionków i leczenie przeciwkrzepliwe
Przewodniczą: Katarzyna Mizia-Stec, Piotr Kułakowski

  12:20
  -
  12:40

  Ocena ryzyka udaru - poza CHA2DS2-VASc, ocena ryzyka krwawienia - poza HAS-BLED

  Janina Stępińska

  12:40
  -
  13:00

  Czy postać arytmii ma wpływ na ryzyko udaru i wybór profilaktyki?

  Andrzej Lubiński

  13:00
  -
  13:20

  Co wiemy na temat NOAC po 10 latach ich stosowania?

  Maria Trusz - Gluza

  13:20
  -
  13:40

  NOAC: nie tradycyjne wskazania u chorych z AF – zastawka biologiczna, stan po zabiegu rekonstrukcyjnym zastawki, kardiomiopatia przerostowa, wady wrodzone serca

  Katarzyna Mizia-Stec

  13:40
  -
  14:10

  DEBATA: Pacjent z migotaniem przedsionków i punktacją CHA2DS2-VASc-1 (mężczyzna) lub 2 (kobieta) wymaga leczenia przeciwkrzepliwego.

  PRO: Anetta Undas / CONTRA: Andrzej Lubiński

  14:10
  -
  15:00

  PRZERWA NA LUNCH

Sesja III. Mój chory z migotaniem przedsionków – co radzą eksperci? Część I
Przewodniczą: Przemysław Mitkowski, Maria Trusz-Gluza

  15:00
  -
  15:20

  Pacjent z zawałem STEMI ściany przedniej leczonym interwencyjnie powikłanym blokiem przedsionkowo-komorowym III stopnia. W związku ze źle funkcjonującą czasową stymulacją wymaga pilnej implantacji stymulatora

  Przemysław Mitkowski

  15:20
  -
  15:40

  Pacjentka z migotaniem przedsionków i przewlekłym zespołem wieńcowym do planowej interwencji wewnątrzwieńcowej – co z leczeniem przeciwkrzepliwym i przeciwpłytkowym

  Maciej Lesiak

  15:40
  -
  16:00

  Pacjentka po przejściowym niedokrwieniu mózgu, z utrwalonym migotaniem przedsionków i cukrzycą ma 89 lat, waży 54 kg, a stężenie kreatyniny w surowicy wynosi 1.05 mg/dl – co z antykoagulacją?

  Stefan Grajek

  16:00
  -
  16:20

  Mężczyznę z utrwalonym migotaniem przedsionków leczonego przeciwkrzepliwie przywieziono na SOR z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego: jakie postępowanie doraźne i co dalej?

  Ewa Nowakowska-Duława

  16:20
  -
  16:40

  Pacjentka z utrwalonym migotaniem przedsionków ma mieć zabieg wszczepienia TAVI: jakie będzie leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe?

  Adam Witkowski

  16:40
  -
  16:55

  PRZERWA

Sesja IV. Mój chory z migotaniem przedsionków – co radzą eksperci? Część II
Przewodniczą: Grzegorz Opolski, Andrzej Lubiński

  16:55
  -
  17:15

  Mój pacjent z migotaniem przedsionków ma STEMI, a w drugiej dobie liczne nawroty migotania przedsionków – jak leczyć przeciwkrzepliwie i antyarytmicznie?

  Andrzej Budaj

  17:15
  -
  17:35

  Mój pacjent z migotaniem przedsionków ma drożny otwór owalny – czy grozi mu udar mózgu i czy są leki do stosowania w prewencji pierwotnej udaru?

  Agnieszka Słowik

  17:35
  -
  17:55

  Mój pacjent z migotaniem przedsionków i CHA2DS2-VASc - 7 musi poddać się operacji pęcherzyka żółciowego – jak prowadzić leczenie przeciwkrzepliwe?

  Grzegorz Opolski

  17:55
  -
  18:15

  Moja pacjentka z migotaniem przedsionków i dużym ryzykiem udaru niedokrwiennego jest po krwawieniu śródczaszkowym – jakie dalsze decyzje?

  Anetta Lasek-Bal

  18:15
  -
  20:00

  PRZERWA

Sesja V - SPECJALNA
Przewodniczą:

  20:00
  -
  20:20

  Moje ciekawe, trudne i barwne przypadki

  Anetta Undas

Oct. 3, 2020

Sesja VI. Ablacja migotania przedsionków i nie tylko
Przewodniczą: Jarosław Kaźmierczak, Maria Trusz-Gluza

  09:00
  -
  09:30

  DEBATA: Po skutecznej ablacji migotania przedsionków odstawiam leczenie przeciwkrzepliwe.

  PRO: Oskar Kowalski / CONTRA: Piotr Kułakowski

  09:30
  -
  09:50

  Wszczepialny rejestrator rytmu serca u chorych po zatorowym udarze niedokrwiennym z nieokreślonego źródła: dokument polskich ekspertów

  Michał Farkowski

  09:50
  -
  10:10

  Postępowanie u chorego po nieskutecznej ablacji migotania przedsionków: u kogo i kiedy ponowna ablacja?

  Jarosław Kaźmierczak

  10:10
  -
  10:30

  Pill in the pocket: w leczeniu przeciwkrzepliwym, walce o rytm zatokowy oraz kontroli częstości rytmu

  Maria Trusz-Gluza

  10:30
  -
  10:50

  PRZERWA

Sesja VII. Migotanie przedsionków i sytuacje szczególne
Przewodniczą: Hanna Szwed, Piotr Kułakowski

  10:50
  -
  11:10

  Kardiowersja elektryczna migotania przedsionków: jak zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo?

  Hanna Szwed

  11:10
  -
  11:30

  Migotanie przedsionków i bezdech senny

  Jacek Wolf

  11:30
  -
  11:50

  Ablacja łącza przedsionkowo-komorowego u chorego z migotaniem przedsionków: u kogo stymulacja pęczka Hisa i jak wykonać ją perfekcyjnie?

  Marek Jastrzębski

  11:50
  -
  12:10

  Migotanie przedsionków w zespole bradykardia-tachykardia – wykonać ablację migotania czy wszczepić stymulator?

  Andrzej Przybylski

  12:10
  -
  12:30

  Migotanie przedsionków i udar mózgu – co nowego i czy leczenie zabiegowe w Polsce jest wreszcie w pełni dostępne?

  Adam Kobayashi

  12:30
  -
  12:50

  Uszko lewego przedsionka: wróg czy przyjaciel?

  Marcin Demkow

  12:50
  -
  13:00

  ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

NOWY TERMIN ! ● 2-3 PAŹDZIERNIKA ● WYTYCZNE ESC ● ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI!
NOWY TERMIN ! ● 2-3 PAŹDZIERNIKA ● WYTYCZNE ESC ● ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI!
NOWY TERMIN ! ● 2-3 PAŹDZIERNIKA ● WYTYCZNE ESC ● ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI!
NOWY TERMIN ! ● 2-3 PAŹDZIERNIKA ● WYTYCZNE ESC ● ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI!
NOWY TERMIN ! ● 2-3 PAŹDZIERNIKA ● WYTYCZNE ESC ● ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI!