Program e-konferencji Arythmix

Formuła programu online:
15 minut – wykład,
2 minuty – dyskusja.

Oct. 2, 2020

Sesja 1. Co nowego w migotaniu przedsionków w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2020?

  Epidemiologia i sposoby wykrywania migotania przedsionków

  Zbigniew Kalarus

  Leki antyarytmiczne i upstream therapy

  Rafał Dąbrowski

  Leczenie przeciwkrzepliwe

  Beata Średniawa

  Ablacja

  Piotr Kułakowski

  PRZERWA - 10min.

Sesja 2. Migotanie przedsionków i leczenie przeciwkrzepliwe

  Ocena ryzyka udaru - poza CHA2DS2-VASc, ocena ryzyka krwawienia - poza HAS-BLED

  Janina Stępińska

  Czy postać arytmii ma wpływ na ryzyko udaru i wybór profilaktyki?

  Andrzej Lubiński

  Co wiemy na temat NOAC po 11 latach ich stosowania?

  Maria Trusz - Gluza

  DEBATA: Pacjent z migotaniem przedsionków i punktacją CHA2DS2-VASc-1 (mężczyzna) lub 2 (kobieta) wymaga leczenia przeciwkrzepliwego. (2 x 15 min.)

  PRO: Anetta Undas (MTG) CONTRA: Andrzej Lubiński

  PRZERWA - 10min.

Sesja 3. Mój chory z migotaniem przedsionków – co radzą eksperci? - część I

  Moje ciekawe, trudne i barwne przypadki

  Anetta Undas

  Pacjentka z utrwalonym migotaniem przedsionków ma mieć zabieg wszczepienia TAVI: jakie będzie leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe?

  Adam Witkowski

  Mój pacjent z migotaniem przedsionków i CHA2DS2-VASc - 7 musi poddać się operacji pęcherzyka żółciowego – jak prowadzić leczenie przeciwkrzepliwe?

  Grzegorz Opolski

  Pacjent z zawałem STEMI ściany przedniej leczonym interwencyjnie powikłanym blokiem przedsionkowo-komorowym III stopnia. W związku ze źle funkcjonującą czasową stymulacją wymaga pilnej implantacji stymulatora

  Przemysław Mitkowski

  Pacjentka z migotaniem przedsionków i przewlekłym zespołem wieńcowym do planowej interwencji wewnątrzwieńcowej – co z leczeniem przeciwkrzepliwym i przeciwpłytkowym

  Wojciech Wojakowski

  PRZERWA – 10 min

Sesja 4. Mój chory z migotaniem przedsionków – co radzą eksperci? – część II

  Pacjentka po przejściowym niedokrwieniu mózgu, z utrwalonym migotaniem przedsionków i cukrzycą ma 89 lat, waży 54 kg, a stężenie kreatyniny w surowicy wynosi 1.05 mg/dl – co z antykoagulacją ?

  Stefan Grajek

  Mój pacjent z migotaniem przedsionków ma NSTEMI, a w drugiej dobie liczne nawroty migotania przedsionków – jak leczyć przeciwkrzepliwie i antyarytmicznie?

  Andrzej Budaj

  Mój pacjent z migotaniem przedsionków ma drożny otwór owalny – czy grozi mu udar mózgu i czy są leki do stosowania w prewencji pierwotnej udaru?

  Agnieszka Słowik

  Moja pacjentka z migotaniem przedsionków i dużym ryzykiem udaru niedokrwiennego jest po krwawieniu śródczaszkowym – jakie dalsze decyzje?

  Anetta Lasek-Bal

  Mężczyznę z utrwalonym migotaniem przedsionków leczonego przeciwkrzepliwie przywieziono na SOR z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego: jakie postępowanie doraźne i co dalej?

  Ewa Nowakowska-Duława

Program e-konferencji Arythmix

Formuła programu online:
15 minut – wykład,
2 minuty – dyskusja.

Oct. 3, 2020

Sesja 5. Ablacja migotania przedsionków i nie tylko

  Mój pacjent z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą przebył pierwszy w życiu epizod migotania przedsionków 2 miesiące temu. Jakie postępowanie zgodnie z wynikami badania EAST-AFNET4 będzie dla niego optymalne?

  Beata Wożakowska-Kapłon

  DEBATA: Po skutecznej ablacji migotania przedsionków odstawiam leczenie przeciwkrzepliwe. (2 x 15 min.)

  PRO: Oskar Kowalski CONTRA: Piotr Kułakowski

  Postępowanie u chorego po nieskutecznej ablacji migotania przedsionków: u kogo i kiedy ponowna ablacja?

  Jarosław Kaźmierczak

  Pill in the pocket: w leczeniu przeciwkrzepliwym, walce o rytm zatokowy oraz kontroli częstości rytmu

  Maria Trusz-Gluza

  Kardiowersja elektryczna migotania przedsionków: jak zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo?

  Hanna Szwed

  PRZERWA - 10min.

Sesja 6. Migotanie przedsionków i sytuacje szczególne. Część I

  Wszczepialny rejestrator rytmu serca u chorych po zatorowym udarze niedokrwiennym z nieokreślonego źródła: dokument polskich ekspertów

  Michał Farkowski

  Migotanie przedsionków i bezdech senny

  Jacek Wolf

  Ablacja łącza przedsionkowo-komorowego u chorego z migotaniem przedsionków: u kogo stymulacja pęczka Hisa i jak wykonać ją perfekcyjnie?

  Marek Jastrzębski

  PRZERWA - 10min.

Sesja 7. Migotanie przedsionków i sytuacje szczególne. Część II.

  Migotanie przedsionków w zespole bradykardia-tachykardia – wykonać ablację migotania czy wszczepić stymulator?

  Andrzej Przybylski

  U chorego z COVID 19, jakie leczenie migotania przedsionków należy preferować, a jakie może być niebezpieczne

  Katarzyna Biernacka

  Migotanie przedsionków i udar mózgu - co nowego i czy leczenie zabiegowe w Polsce jest wreszcie w pełni dostępne?

  Adam Kobayashi

  Zakończenie konferencji

NOWY TERMIN ! ● 2-3 PAŹDZIERNIKA ● WYTYCZNE ESC ● REJESTRACJA OTWARTA!
NOWY TERMIN ! ● 2-3 PAŹDZIERNIKA ● WYTYCZNE ESC ● REJESTRACJA OTWARTA!
NOWY TERMIN ! ● 2-3 PAŹDZIERNIKA ● WYTYCZNE ESC ● REJESTRACJA OTWARTA!
NOWY TERMIN ! ● 2-3 PAŹDZIERNIKA ● WYTYCZNE ESC ● REJESTRACJA OTWARTA!
NOWY TERMIN ! ● 2-3 PAŹDZIERNIKA ● WYTYCZNE ESC ● REJESTRACJA OTWARTA!