Adres

Fundacja na Rzecz Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca RYTM SERCA
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Telefon

(+48) 573 057 728
(+48) 573 057 891