Arythmix 2013 - Migotanie przedsionków

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z tradycją pragniemy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, już VI Konferencji "ARYTHMIX - Migotanie przedsionków".
Spotkanie odbędzie się w dniach: 20-21 marca 2015 roku w Warszawie, w Hotelu InterContinental.

Podczas konferencji przedstawimy Państwu najważniejsze dla lekarzy praktyków problemy związane z diagnostyką, a przede wszystkim leczeniem tej częstej arytmii. Postaramy się wykazać, że migotanie przedsionków dotyka w Polsce nie 300-400 tysięcy chorych, lecz większej liczby. Pokażemy, że rozpoznawanie AF nie zawsze jest łatwe i wyjaśnimy, kiedy AF należy traktować jako zastawkowe. Będą poruszone nowe, dotąd nie dyskutowane na naszej konferencji problemy, takie jak przykładowo: kryptogenny udar i AF, rola modyfikacji diety i stylu życia u chorych z AF, migotanie w kardiomiopatii przerostowej, perspektywy selektywnego antidotum dla nowych antykoagulantów, a także związek narkotyków z AF. Jak zawsze przewidujemy dyskusję nad trudnymi przypadkami klinicznymi, aby m. in. pokazać, jak zgodnie
z nowymi dokumentami towarzystw naukowych leczyć AF po ostrym zespole wieńcowym lub stentowaniu tętnic wieńcowych.

Mamy nadzieję, że udało się nam zapewnić Państwu wykładowców „z najwyższej półki”.  
Ponadto pragniemy poinformować, że Komisja ds. Szkoleń i Specjalizacji PTK przyznała konferencji 9,25 punktu edukacyjnego PTK.

Konferencja jest adresowana do wszystkich lekarzy zainteresowanych problematyką migotania przedsionków.

Serdecznie zapraszamy.

Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z relacjami foto z zeszłorocznej edycji konferencji.

2kmm Sekcja Rytmu Serca PTK UMED Łódź Uniwersytet Medyczny Łódź Medtronic Boston Scientific boehringer-ingelheim Bayer Healthcare