Ramowy Program Konferencji

Poniedziałek, 11 Czerwca 2018

11:00 - 11:30

Powitanie - Komitet Organizacyjny i Naukowy

12:00 - 16:00

WARSZTATY

I. Użycie podręcznego sprzętu ratownictwa wodnego przez zespoły PRM
II. Symulacja reanimacji poszkodowanego wydobytego spod wody
12.00 -13.00 Racjonalna i skuteczna płynoterapia zgodnie z najnowszym stanem wiedzy – dr Paweł Węgrzyn (Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii)
14.00-15.00 Terapia enzymatyczna – przywrócenie równowagi immunologicznej, redukcja stanów zapalnych i walka z bólem- mgr Anna Pietrzak

17:15 - 18:00

Wykład inauguracyjny - gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak – dyrektor WIM

Sesja inauguracyjna

19:30

KOLACJA

Wtorek, 12 Czerwca 2018

10:00 - 11:30

SESJA 1 - STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA - SYTUACJE SZCZEGÓLNE

Przewodniczący: Paweł Krzesiński, Maciej Sterliński

1. „Hipotermia terapeutyczna - co ma się prawo dziać a co nie powinno” – ppłk dr n. med. Robert Ryczek
2. „Zaburzenia rytmu serca” - dr hab. n. med. Maciej Sterliński, prof. nadzw IK
3. Tlen leczy, tlen zabija: zastosowanie oksygenacji hiperbarycznej w leczeniu krytycznie chorych" - dr n med. Jacek Siewiera
4. „Skuteczna resuscytacja to nie wszystko - zespół poresuscytacyjny” - dr n. med. Katarzyna Czerwińska-Jelonkiewicz
5. Heparyny drobnocząsteczkowe – prof. dr hab. Marek Droździk (Katedra Farmakologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
6. Dyskusja

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 13:30

SESJA II - PIERWSZE 48 GODZIN

Przewodniczący: Katarzyna Piotrowicz
Moderatorzy: Katarzyna Piotrowicz, Radosław Tworus, Jacek Dąbała

1. Trauma : pierwsze 48 godzin. dr hab. n .med. Radosław Tworus
2. Mechanizmy obronne: sprzymierzeniec czy wróg. dr n. med. Katarzyna Piotrowicz
3. Komunikowanie się w sytuacji zagrożenia.   Prof. zw. dr hab. Jacek Dąbała (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
4. Pacjenta prawa a nasze obowiązki dr n. med. Jacek Siewiera
5. Dyskusja

13:30 - 14:30

PRZERWA OBIADOWA

14:30 - 18:00

SESJA warsztatowa WOPR I LPR W ŁAŃCUCHU ZABEZPIECZENIA POSZKODOWANYCH. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SŁUŻBAMI - WOPR, LPR, GROM, WIM

1. Główne zadania WOPR Krzysztof Jaworski
2. Rola LPR w łańcuchu zabezpieczenia poszkodowanych
3. GROM – Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu oraz minimalizacja jego skutków
4. Zintegrowany System Ratownictwa – numery ratunkowe w górach i nad wodą (Departament Wsparcia Biznesowego Polkomtel)

20:00

KOLACJA

Środa, 13 Czerwca 2018

09:00 - 10:30

SESJA I - SYMULACJA W MEDYCYNIE

Przewodniczący: Krzysztof Karwan
Moderatorzy: Krzysztof Karwan, Łukasz Bilski, Szymon Rokicki, Paweł Wiktorzak

1. Nowy model doskonalenia zawodowego – wstęp do symulacji medycznej. ppłk dr n. med. Krzysztof Karwan
2. Narzędzia symulacji w kształceniu personelu medycznego. mgr Szymon Rokicki
3. Debriefing i feedback – dwie strony medalu. mgr Łukasz Bilski
4. Symulacja medyczna wysokiej wierności – doświadczenia OMPWiSM WIM. mgr Paweł Wiktorzak
5. Dyskusja

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 13:00

SESJA WARSZTATOWA

Wykorzystanie symulacji medycznej w doskonaleniu zawodowym kadr medycznych. Prezentacja symulatorów i pokazy praktyczne przygotowane przez Zespół OMPWiSM WIM.

13:00

Zakończenie konferencji