Program Szczegółowy

April 12, 2019

Sesja I Migotanie przedsionków – epidemiologia, diagnostyka, terapia
Przewodniczą: Maria Trusz-Gluza, Zbigniew Kalarus

  11:05
  -
  11:25

  Migotanie przedsionków – klasyfikacje i definicje. Czy wiemy o czym mówimy?

  Zbigniew Kalarus

  11:25
  -
  11:45

  Modyfikowalne czynniki ryzyka migotania przedsionków

  Piotr Kułakowski

  11:45
  -
  12:05

  Bezobjawowe tachyarytmie przedsionkowe rejestrowane w pamięci urządzenia (AHRE): czym się różnią od migotania przedsionków?

  Andrzej Lubiński

  12:05
  -
  12:25

  Co nowego w rejestrach i badaniach obserwacyjnych na temat migotania przedsionków?

  Michał Mazurek

  12:25
  -
  12:40

  Przerwa

Sesja II Migotanie przedsionków: ryzyko zakrzepowo-zatorowe i antykoagulacja
Przewodniczą: Andrzej Lubiński, Anetta Undas

  12:40
  -
  13:00

  Czy GARFIELD AF score zastąpi skalę CHA2DS2-VASc?

  Janina Stępińska

  13:00
  -
  13:20

  Który NOAC dla kogo, a może są takie same?

  Maria Trusz-Gluza

  13:20
  -
  13:40

  NOAC: dawki optymalne i niestandardowe – czy skuteczne i bezpieczne?

  Anetta Undas

  13:40
  -
  14:40

  Lunch

Sesja III Mój chory z migotaniem przedsionków: co radzą eksperci – część I
Przewodniczą: Piotr Kułakowski, Stefan Grajek

  14:40
  -
  15:00

  Mój pacjent 4 miesięcy po zawale serca otrzymuje rywaroksaban 10 mg + klopidogrel 75 mg. Z powodu kolejnego napadu migotania przedsionków wymaga kardiowersji

  Grzegorz Opolski

  15:00
  -
  15:20

  Na dyżur „zawałowy” przywieziono pacjenta z zawałem STEMI ściany dolnej - ma migotanie przedsionków i jest leczony NOAC

  Stefan Grajek

  15:20
  -
  15:40

  Konsultuję pacjenta z utrwalonym migotaniem przedsionków i niewydolnością serca: kierujący lekarz sugeruje wszczepienie CRT

  Maciej Sterliński

  15:40
  -
  16:00

  U mojego pacjenta z utrwalonym migotaniem przedsionków leczonego NOAC po biegunce CrCl wynosi 25 ml/min

  Michał Holecki

  16:00
  -
  16:20

  Mój pacjent z CHA2DS2-VASc-6 i migotaniem przedsionków leczony NOAC ma mieć wymianę ICD

  Przemysław Mitkowski

  16:20
  -
  16:35

  Przerwa

Sesja IV Mój chory z migotaniem przedsionków: co radzą eksperci – część II
Przewodniczą: Maria Trusz-Gluza, Andrzej Budaj

  16:35
  -
  16:55

  Chory z napadem migotania przedsionków podczas leczenia onkologicznego – dylematy terapeutyczne

  Grzegorz Piotrowski

  16:55
  -
  17:15

  Mój pacjent miał planowe PCI i wypisano go na „podwójnym” leczeniu przeciwpłytkowym. Po tygodniu wystąpiło migotanie przedsionków

  Andrzej Budaj

  17:15
  -
  17:35

  Pacjent z migotaniem przedsionków dostaje udaru: co robić?

  Adam Kobayashi

  17:35
  -
  17:55

  Do SOR-u zgłosił się mężczyzna z napadem AF – jakie postępowanie będzie optymalne?

  Michał Farkowski

  17:55
  -
  18:15

  Migotanie przedsionków i zaburzenia poznawcze: czy są dowody na skuteczność antykoagulacji?

  Katarzyna Mizia-Stec

Sesja V SPECJALNA
Przewodniczą: Andrzej Lubiński, Piotr Kułakowski

  20:00
  -
  20:20

  Co pomaga, a co szkodzi w migotaniu przedsionków - tutti frutti

  Maria Trusz-Gluza

April 13, 2019

Sesja VI Kontrowersje w leczenie migotania przedsionków
Przewodniczą: Maria Trusz-Gluza, Jarosław Kaźmierczak

  09:00
  -
  09:45

  Debata Pro-Contra: Nie ma miejsca dla warfaryny u większości chorych z migotaniem przedsionków

  Pro – Maria Trusz-Gluza / Contra - Andrzej Lubiński

  09:45
  -
  10:30

  Debata Pro-Contra: U chorych z AF i niewydolnością serca ablacja powinna być metodą pierwszego wyboru

  Pro - Oskar Kowalski / Contra – Piotr Kułakowski

  10:30
  -
  10:50

  Bezobjawowe migotanie przedsionków – czy leczyć, a jeśli tak to jak?

  Jarosław Kaźmierczak

  10:50
  -
  11:10

  Przerwa

Sesja VII Migotanie przedsionków - sytuacje szczególne
Przewodniczą: Andrzej Lubiński, Krzysztof Szydło

  11:00
  -
  11:20

  Udar kryptogenny

  Agnieszka Słowik

  11:20
  -
  11:40

  Migotanie przedsionków i kardiomiopatie

  Marek Jastrzębski

  11:40
  -
  12:00

  25-letni pacjent z napadowym migotaniem przedsionków

  Krzysztof Szydło

  12:00
  -
  12:20

  Chirurgiczna ablacja migotania przedsionków

  Piotr Suwalski

  12:20
  -
  12:40

  Migotanie przedsionków i trzepotanie przedsionków: siostrzane, ale nie bliźniacze arytmie

  Bartłomiej Bińkowski