Oct. 8, 2021

SESJA 1. Migotanie przedsionków: informacje ogólne – co nowego od poprzedniej konferencji?

  15:00
  -
  15:20

  Wykrywanie, czynniki ryzyka i charakterystyka migotania przedsionków według zasady 4S

  Andrzej Lubiński

  15:20
  -
  15:40

  Leczenie przeciwkrzepliwe – co nowego w przewodniku EHRA 2021 dotyczącym NOAC

  Maria Trusz-Gluza

  15:40
  -
  16:00

  Leczenie farmakologiczne, stymulacja i ablacja

  Piotr Kułakowski

  16:00
  -
  16:10

  PRZERWA - 10min.

SESJA 2. Migotanie przedsionków i leczenie przeciwkrzepliwe

  16:10
  -
  16:25

  Leki z grupy NOAC: zalety i wady

  Maria Trusz-Gluza

  16:25
  -
  16:40

  Zredukowane dawki NOAC – czy tylko wg wytycznych ESC?

  Anetta Undas

  16:40
  -
  16:55

  Jak leczymy pacjentów z migotaniem przedsionków po przebytym COVID-19 ? Czy pandemia zmieniła zasady leczenia przeciwkrzepliwego?

  Marlena Broncel

  16:55
  -
  17:10

  Jak odwrócić działanie przeciwkrzepliwe: antagonistów witaminy K, NOAC, heparyny niefrakcjonowanej i drobnocząsteczkowej

  Przemysław Mitkowski

  17:10
  -
  17:20

  PRZERWA - 10min.

SESJA 3. Mój chory z migotaniem przedsionków – co radzą eksperci – część I

  17:20
  -
  17:35

  Mężczyzna 64l z napadowym migotaniem przedsionków, ma rozpoznaną chorobę wieńcową (w koronarografii zmiany niekrytyczne) - włączono mu NOAC, czy słusznie?

  Janina Stępińska

  17:35
  -
  17:50

  Mężczyzna 69l z utrwalonym migotaniem przedsionków i CHA2DS2-VASc-4 lubi alkohol i chyba ma marskość wątroby - co z antykoagulacją?

  Ewa Nowakowska-Duława

  17:50
  -
  18:05

  Pacjent z napadowym, rzadko występującym migotaniem przedsionków, nie leczony przeciwkrzepliwie wymaga pilnej kardiowersji.

  Hanna Szwed

  18:05
  -
  18:20

  Pacjentka 62l z napadowym, bardzo objawowym migotaniem przedsionków leczona VKA ma mieć ablację, ale w echokardiografii przezprzełykowej stwierdzono skrzeplinę. Co dalej?

  Andrzej Lubiński

  18:20
  -
  18:35

  54-letni pacjent z bezobjawowym przetrwałym migotaniem przedsionków: jakie postępowanie?

  Zbigniew Kalarus

  18:35
  -
  18:45

  PRZERWA - 10min.

SESJA 4. Mój chory z migotaniem przedsionków – co radzą eksperci – część II

  18:45
  -
  19:00

  Pacjenta 75l, utrwalone migotanie przedsionków, 2 lata temu TIA, w ostatnim roku operacja i chemioterapia z powodu raka sutka - przyjęta z powodu NSTEMI

  Andrzej Budaj

  19:00
  -
  19:15

  Mój pacjent z napadowym migotaniem przedsionków i zasłabnięciami został zakwalifikowany do wszczepienia stymulatora. Czy słusznie?

  Maciej Kempa

  19:15
  -
  19:30

  Pacjent z migotaniem przedsionków leczony dotąd lekiem z grupy NOAC doznał świeżego udaru niedokrwiennego mózgu. Jak leczyć?

  Agnieszka Słowik

  19:30
  -
  19:45

  Pacjentka 76l z migotaniem przedsionków, CHA2DS2-VASc-5 i klirensem nerkowym wg Cockcrofta-Gaulta - 20 ml/min. Jakie leczenie przeciwkrzepliwe i dlaczego?

  Michał Holecki

Oct. 9, 2021

SESJA 5. Ablacja migotania przedsionków

  09:00
  -
  09:15

  Jak przewidywać skuteczność ablacji migotania przedsionków?

  Marek Jastrzębski

  09:15
  -
  09:30

  Ingerencja w unerwienie autonomiczne serca – skuteczne leczenie migotania przedsionków?

  Piotr Kułakowski

  09:30
  -
  09:45

  Ablacja chirurgiczna migotania przedsionków, a może hybrydowa?

  Piotr Suwalski

  09:45
  -
  10:00

  Chory po ablacji migotania przedsionków – jak go dalej kontrolować i leczyć?

  Jarosław Kaźmierczak

  10:00
  -
  10:10

  PRZERWA - 10min.

SESJA 6. Leczenie interwencyjne migotania przedsionków, i nie tylko

  10:10
  -
  10:40

  Debata: U pacjentów z migotaniem przedsionków i dużym ryzykiem krwawienia postępowaniem pierwszoplanowym powinno być wszczepienie zatyczki uszka lewego przedsionka a nie stosowanie leku przeciwkrzepliwego

  PRO: Marcin Demkow CONTRA: Oskar Kowalski

  10:40
  -
  10:55

  NOAC: nie tradycyjne wskazania u chorych z migotaniem przedsionków – zastawka biologiczna, stan po zabiegu rekonstrukcyjnym zastawki, wady wrodzone serca.

  Katarzyna Mizia-Stec

  10:55
  -
  11:10

  Jak optymalnie kontrolować częstość rytmu komór u chorych z migotaniem przedsionków?

  Rafał Dąbrowski

  11:10
  -
  11:20

  PRZERWA - 10min.

SESJA 7. Migotanie przedsionków: sytuacje szczególne

  11:20
  -
  11:35

  COVID 19 i migotanie przedsionków.

  Piotr Pruszczyk

  11:35
  -
  11:50

  Migotanie przedsionków i choroba nowotworowa: co z antykoagulacją?

  Sebastian Szmit

  11:50
  -
  12:05

  Migotanie przedsionków i niewydolność serca - HFrEF vs HFpEF?

  Grzegorz Opolski

  12:05
  -
  12:20

  Migotanie przedsionków u sportowców: amatorów i zawodowców

  Łukasz Małek

  12:20
  -
  12:35

  Joga i inne mniej konwencjonalne metody leczenia u chorych z migotaniem przedsionków

  Ewa Piotrowicz, Ryszard Piotrowicz