91
Dni
21
Godzin

SZANOWNI PAŃSTWO
Zapraszamy do zakupu dostępu do nagrań z konferencji.

Szczegóły w formularzu:

Przejdź do formularza

Prof. dr hab. n. med.

Maria Trusz-Gluza

Prof. dr hab. n. med.

Piotr Kułakowski

Prof. dr hab. n. med.

Andrzej Lubiński

Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie na XV edycję Ogólnopolskiej Konferencji Arythmix – Migotanie Przedsionków.

Spotkamy się z Państwem w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi już 15 i 16 marca 2024. Tematem naszych spotkań jest migotanie przedsionków (AF) - aktualny problem dotyczący ponad miliona pacjentów z tą arytmią w naszym kraju. Leczenie chorych z AF stanowi wyzwanie dla szerokiego grona lekarzy: od rodzinnego po kardiologa-elektrofizjologa. Właśnie dla Państwa przygotowaliśmy bogaty program obejmujący 8 sesji, 26 wykładów i debatę pro-contra. Nie zabraknie Państwa ulubionej debaty ekspertów z publicznością i między ekspertami, tym razem na temat postępowania u pacjenta z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca.

Kładziemy nacisk na aspekt praktyczny wykładów, ilustrując zagadnienia przypadkami klinicznymi "z życia wziętymi".

W aktualnej edycji Arythmix będziemy opowiadać, ale i dyskutować o wielu ważnych tematach:

  • Konferencję rozpocznie krótki przegląd nowości dotyczących AF z ostatniego roku.
  • W kolejnych sesjach omówimy najważniejsze zagadnienia związane z oceną ryzyka zakrzepowo-zatorowego, ale i krwawienia, a przede wszystkim zasad zapobiegania udarowi mózgu. Będzie to ilustrowane różnorodnymi losami „trudnych” pacjentów z AF. Nowością będzie seria ważnych problemów z jakimi może zmagać się lekarz dyżurny – zdany na własną wiedzę i umiejętność podejmowania decyzji.
  • Migotanie przedsionków to nie tylko decyzje o antykoagulacji, ale równie ważne dotyczące walki o rytm zatokowy czy dobrą kontrolę częstotliwości rytmu komór. Będzie mowa o ablacji AF i lekach antyarytmicznych, głównie amiodaronie i beta-blokerach.
  • Wieczorny wykład specjalny nt. kwalifikacji chorych do ablacji AF wygłosi Pan Prof. Piotr Kułakowski

Warto być z nami. Zachęcamy do rejestracji i uczestnictwa.
Do zobaczenia w Łodzi!

Komitet Naukowy: Maria Trusz-Gluza, Andrzej Lubiński, Piotr Kułakowski

Złoty sponsor

Brązowy sponsor

Sponsorzy

Patronaty Honorowe

Patroni medialni


Sponsorów zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu

Kontakt