Program Konferencji

Piątek, 15 Marca 2024 Pobierz program

11.00 – 12.05

Sesja 1. Migotanie przedsionków: co nowego od poprzedniej konferencji Arythmix?

Przewodniczący sesji: Janina Stępińska, Andrzej Lubiński

 1. Definicje, klasyfikacje, rozpoznawanie i wykrywanie - Andrzej Lubiński
 2. Prewencja udaru mózgu - Janina Stępińska
 3. Leki antyarytmiczne i up-stream therapy - Maria Trusz-Gluza
 4. Ablacja i stymulacja - Piotr Kułakowski

12.05 - 12.20
przerwa

Przerwa

12.20 – 13.30

Sesja 2. Ryzyko zakrzepowo-zatorowe i antykoagulacja.

Przewodniczący sesji: Anetta Undas, Maria Trusz-Gluza

 1. Czy jesteśmy zdani na ocenę ryzyka udaru i ryzyka krwawień przy użyciu skali CHA2DS2-VASc i HAS-BLED – może są nowe perspektywy? - Anetta Undas
 2. Czy pacjenci skutecznie leczeni VKA powinni być przestawieni na NOAC? -
  Agnieszka Kapłon-Cieślicka
 3. Kiedy pacjenta z AF kierujemy do TEE? A co dalej jeśli stwierdzimy skrzeplinę w uszku lewego przedsionka mimo prawidłowej antykoagulacji? - Wojciech Wróbel
 4. Pacjent z wielochorobowością stosujący polifarmakoterapię i antykoagulację - czy leki przeciwzakrzepowe można zawsze zamieniać ? - Jarosław Woroń

13.30 – 14.30
przerwa

Przerwa lunchowa

14.30 – 15.25

Sesja 3. Mój pacjent z migotaniem przedsionków: co radzą eksperci. Część 1.

Przewodniczący sesji: Przemysław Mitkowski, Piotr Kułakowski

 1. U chorego z utrwalonym AF leczonego NOAC wystąpił ostry zespół wieńcowy: jak postępować? - Przemysław Mitkowski
 2. Pacjent z AF i przewlekłą chorobą nerek - Piotr Rozentryt
 3. Chory z trzepotaniem przedsionków – jakie jest ryzyko, że ma również migotanie i jak leczyć przeciwzakrzepowo? - Monika Gawałko

15.25 - 15.40
przerwa

Przerwa

15:40 - 16.50

Sesja 4. Mój pacjent z migotaniem przedsionków: co radzą eksperci. Część 2.

Przewodniczący sesji: Katarzyna Mizia-Stec, Andrzej Lubiński

 1. Pacjentka z AF ma wielochorobowość i bierze wiele leków: jak sobie radzić z interakcjami lekowymi? - Bogusław Okopień
 2. Pacjent z napadowym AF ma BMI 36. Czy semaglutid mu pomoże? - Krzysztof Jerzy Filipiak
 3. Pacjentka ma kardiomiopatię rozstrzeniową, niewydolność serca i napadowe AF. - Katarzyna Biernacka
 4. Pacjent jest po pierwszym w życiu napadzie AF: co dalej – lek antyarytmiczny, ablacja czy tylko obserwacja? - Katarzyna Mizia-Stec

16.50 - 17.05
przerwa

Przerwa

17.05 – 18.00

Sesja 5. Lekarz dyżurny ma problem z pacjentem z AF: czy ekspert może pomóc?

Przewodniczący sesji: Grzegorz Opolski, Maria Trusz-Gluza

 1. Dyżur w dużym szpitalu wielospecjalistycznym. Przyjęto pacjenta po poważnym urazie komunikacyjnym. Chyba jest leczony przeciwkrzepliwie z powodu migotania przedsionków -
  Anna Tomaszuk-Kazberuk
 2. Dyżur w małym szpitalu powiatowym. Przyjęto pacjentkę z napadem AF z szybką akcja serca i spadkiem ciśnienia. Chyba od kilku dni przerwała leczenie przeciwkrzepliwe -
  Grzegorz Opolski
 3. Dyżur w szpitalu miejskim. Przyjęto pacjenta z wywiadem napadowego AF leczonego przewlekle rywaroksabanem 15 mg/dobę. Od 3 godzin zaburzenia mowy i niedowład prawostronny -
  Radosław Kaźmierski

18.00 - 19.00
przerwa

Przerwa

19.00 - 20.00

Wieczorny Wykład Specjalny

 1. Dlaczego coraz łatwiej kwalifikuję pacjenta z migotaniem przedsionków do ablacji?
  - Piotr Kułakowski

 

Kolacja

Sobota, 16 Marca 2024

09.00 – 10.15

Sesja 6. Jak leczyć migotanie przedsionków: debata ekspertów z publicznością i między ekspertami

Przewodniczący sesji: Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński

 1. 9.00 – 9.45. Eksperci contra publiczność: pacjent z AF i niewydolnością serca
  Moderator: Piotr Kułakowski | Eksperci: Przemysław Leszek i Oskar Kowalski
 2. 9.45 – 10.15. Debata pro-contra: U chorego z AF i dysfunkcją węzła zatokowego należy wykonać ablację przed ewentualnym wszczepieniem stymulatora
  Pro: Piotr Futyma | Contra: Adam Sokal

10.15 – 10.30
przerwa

Przerwa

10.30 – 11.25

Sesja 7. Migotanie przedsionków to nie tylko decyzje o antykoagulacji

Przewodniczący sesji: Zbigniew Kalarus, Maria Trusz-Gluza

 1. Beta-blokery u chorych z AF: mogą pomóc, ale i zaszkodzić - Maria Trusz-Gluza
 2. Amiodaron w prewencji nawrotów migotania przedsionków – praktyczne wskazówki jak stosować - Mariusz Pytkowski
 3. Ablację AF trzeba czasem powtarzać: kiedy i ile razy można? - Zbigniew Kalarus

11.25 – 11.40
przerwa

Przerwa

11.40 – 13.00

Sesja 8. Migotanie przedsionków: sytuacje szczególne

Przewodniczący sesji: Monika Gawałko, Piotr Kułakowski

 1. Postępowanie z pacjentem z migotaniem przedsionków zarejestrowanym przez urządzenie z (device detected AF - ddAF) - Andrzej Lubinski
 2. AF i choroba nowotworowa - Grzegorz Piotrowski
 3. AF a zanieczyszczenie powietrza, ale też choroby płuc - Monika Gawałko
 4. Sztuczna inteligencja dla przewidywania, wykrywania i leczenia pacjentów z AF - Seweryn Nowak