Program Konferencji

Piątek, 13 Maja 2022 Pobierz program

13.00 – 13.05

Otwarcie Konferencji

13.05 – 14.15

Sesja 1. Migotanie przedsionków – od wykrywania do leczenia.
*Wykłady trwają 15 minut. Po każdym wykładzie przewidziano dwuminutową dyskusję

Przewodniczący sesji: Jarosław Kaźmierczak, Andrzej Lubiński

 1. Wykrywanie migotania przedsionków: badanie tętna, inteligentne gadżety, a może wszczepialne urządzenia? - Marcin Grabowski
 2. Badania obrazowe serca: znaczenie dla oceny ryzyka migotania przedsionków i doboru terapii - Alicja Dąbrowska-Kugacka
 3. Migotanie przedsionków i modyfikowalne czynniki ryzyka - Piotr Kułakowski
 4. Pierwsze w życiu migotanie przedsionków – co robić? - Jarosław Kaźmierczak

14.15 - 15.15
przerwa

Przerwa lunchowa

15.15 – 16.40

Sesja 2. Migotanie przedsionków: ryzyko zakrzepowo-zatorowe i antykoagulacja.
*Wykłady trwają 15 minut. Po każdym wykładzie przewidziano dwuminutową dyskusję

Przewodniczący sesji: Anetta Undas, Maria Trusz-Gluza

 1. Czas trwania migotania przedsionków a ryzyko udaru i rola leczenia przeciwkrzepliwego. - Andrzej Lubiński
 2. Pacjent z wysokim ryzykiem udaru i wysokim ryzykiem krwawienia. U kogo leki, a u kogo zatyczka uszka lewego przedsionka i jakie leczenie po jej założeniu? - Anetta Undas
 3. Migotanie przedsionków i kanałopatie. - Katarzyna Biernacka
 4. Migotanie przedsionków, zaburzenia funkcji poznawczych i antykoagulacja. - Katarzyna Mizia-Stec
 5. Ocena ryzyka zakrzepowo-zatorowego: rola biomarkerów, a może już czas na GARFIELD score? - Janina Stępińska

16.40 – 16.55
przerwa

Przerwa

16.55 – 18.05

Sesja 3. Mój chory z migotaniem przedsionków – co radzi ekspert? Część 1.
*Wykłady trwają 15 minut. Po każdym wykładzie przewidziano dwuminutową dyskusję

Przewodniczący sesji: Przemysław Mitkowski, Piotr Kułakowski

 1. Pacjentka z migotaniem przedsionków przyjmująca NOAC doznała krwawienia z dróg rodnych. - Anna Tomaszuk-Kazberuk
 2. U pacjentki z utrwalonym migotaniem przedsionków rozpoznano raka piersi i zaplanowano chemioterapię przed leczeniem operacyjnym - co z antykoagulacją?
  -Ewa Lewicka
 3. Pacjent z utrwalonym migotaniem przedsionków przyjmuje NOAC. Hospitalizacja z powodu zawału NSTEMI, a SARS-CoV-2 (+). - Przemysław Mitkowski
 4. Pacjentka z napadowym migotaniem przedsionków CHA2DS2-VASc-3, leczona przeciwkrzepliwie, ma mieć dwie planowe operacje. - Maria Trusz-Gluza

18.05 - 18.20
przerwa

Przerwa

18:20 - 19.30

Sesja 4. Mój chory z migotaniem przedsionków – co radzi ekspert? Część 2.
*Wykłady trwają 15 minut. Po każdym wykładzie przewidziano dwuminutową dyskusję

Przewodniczący sesji: Zbigniew Kalarus, Andrzej Lubiński

 1. Mężczyzna 66l z utrwalonym od 5 lat migotaniem przedsionków - EHRA 3/4. Jakie perspektywy ochrony przed udarem i złagodzenia objawów? - Zbigniew Kalarus
 2. Pacjentka z przetrwałym długotrwałym migotaniem przedsionków i niewydolnością serca NYHA III: kiedy CRT albo stymulacja His/LBB? - Marek Jastrzębski
 3. Pacjentka z kardiomiopatią rozstrzeniową w 4 miesiącu ciąży ma napad migotania przedsionków – co z antykoagulacją, i nie tylko. - Lidia Tomkiewicz-Pająk
 4. Pacjent z napadowym migotaniem przedsionków 6 miesięcy po zawale serca bierze NOAC w zredukowanej dawce i klopidogrel 75 mg. Ma mieć kardiowersję. - Andrzej Budaj

Sobota, 14 Maja 2022 Pobierz program

9.00 – 10.30

Sesja 5. Ablacja i leki antyarytmiczne: eksperci contra publiczność.

Przewodniczący sesji: Andrzej Lubiński, Piotr Kułakowski

 1. Eksperci contra publiczność: Pacjent z przetrwałym migotaniem przedsionków.
  Prowadzący: Piotr Kułakowski
  Eksperci: Mirosław Dłużniewski, Krzysztof J.Filipiak
  Dyskusja nad przypadkiem i głosowania – 30 min
  Podsumowanie ekspertów: Mój dekalog w migotaniu przedsionków – 2 x po 5 min
 2. Debata pro-contra: W dobie ablacji migotania przedsionków nie ma miejsca dla leków antyarytmicznych.
  Prowadzący: Andrzej Lubiński
  Pro: Oskar Kowalski Contra: Maria Trusz-Gluza
 3. Pacjent po ablacji migotania przedsionków u mnie w przychodni: jakie możliwe powikłania, kiedy monitorowanie EKG, kiedy odstawić lek antyarytmiczny a kiedy przeciwkrzepliwy? - Piotr Kułakowski

10.30 – 10.50
przerwa

Przerwa

10.50 – 12.00

Sesja 6. Różne odcienie migotania przedsionków.
*Wykłady trwają 15 minut. Po każdym wykładzie przewidziano dwuminutową dyskusję

Przewodniczący sesji: Maciej Kempa, Piotr Kułakowski

 1. Trzepotanie przedsionków – od typowego do bardzo nietypowego. Podłoże, leczenie antyarytmiczne i przeciwkrzepliwe. - Jakub Baran
 2. Pacjent ze stymulatorem – wykryto AHRE. I co dalej? Co możemy jeszcze wyczytać z pamięci stymulatora? - Maciej Kempa
 3. Czy pacjent po TIA podlega tym samym zasadom postępowania jak po udarze mózgu? - Agnieszka Słowik
 4. Stymulacja stała w prewencji migotania przedsionków i antyarytmiczna w przerywaniu napadów. - Adam Sokal

12.00 – 12.15
przerwa

Przerwa

12.15 – 13.25

Sesja 7. Migotanie przedsionków i sytuacje szczególne.
*Wykłady trwają 15 minut. Po każdym wykładzie przewidziano dwuminutową dyskusję

Przewodniczący sesji: Zbigniew Gaciong, Maria Trusz-Gluza

 1. Migotanie przedsionków i cukrzyca. - Zbigniew Gaciong
 2. Stenoza mitralna lub niedomykalność mitralna a migotanie przedsionków. - Tomasz Kukulski
 3. Pacjent z migotaniem przedsionków i kardiomiopatią przerostową – ryzyko, odrębności w leczeniu. - Krzysztof Szydło
 4. Przyszłość w leczeniu migotania przedsionków – wziewne leki antyarytmiczne, nowe leki przeciwkrzepliwe, lepsza ablacja, inne. - Andrzej Lubiński